Start Ogłoszenia i Informacje

Dzień Edukacji Narodowej

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

    Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce i Europie centralnego organu władzy oświatowej. Jest to wyjątkowe święto, które przypomina o wartości, jaką w życiu stanowi edukacja. To również okazja do uhonorowania tych wszystkich, którzy swoje życie poświęcili działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

    Zawód nauczyciela to piękna, pełna wyzwań praca, której chyba nie sposób byłoby wykonywać bez prawdziwego powołania. Pragnę Państwu podziękować za zaangażowanie i trud włożony w nauczanie i wychowywanie pokoleń. To dzięki Wam uczniowie mogą nie tylko zdobywać nową wiedzę i umiejętności, ale również, a może przede wszystkim rozwijać swoje pasje, zainteresowania, odkrywać drzemiące w nich talenty. Waszą rolą jest uczyć ich szacunku do człowieka, otaczającego świata, dawać im przykład tolerancji, fascynować ich swoją osobowością, podejmować z nimi mądre dyskusje, dbać o rozwój fizyczny i stanowić wzór do naśladowania. To bardzo wiele. Bardzo dużo wymagamy od Państwa, ale to z tego powodu, że Waszą pracę traktujemy jak misję.

    To prawdziwe szczęście, słysząc o Waszej pracy i oddaniu szkole jak najlepsze opinie.

    Gratulując dotychczasowych sukcesów, życzę Państwu nieustającej energii i entuzjazmu do dalszej pracy, optymizmu, wspaniałych wychowanków, wytrwałości w dążeniu do celu oraz realizacji planów i zamierzeń w kolejnych latach.

mgr Krzysztof Klecha

Wójt Gminy Dzikowiec

Poprawiony: środa, 15 października 2014 12:19
 

UWAGA - rekrutacja do przedszkola

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT

w sprawie rozpoczęcia rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Wilczej Woli zorganizowanego dla dzieci 
w wieku od 3 do 4 lat

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli  rozpoczyna się dziś 29 września 2014 r. Wnioski można składać w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli
w terminie od 29 września 2014 r. do 10 października 2014 r.

 

1.  Planowane rozpoczęcie funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Wilczej Woli dla dzieci w wieku od 3          do 4 lat 20 października 2014 r.
2. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych w Gminie Dzikowiec.
3. Do oddziału przedszkolnego dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli          w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
4. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się na wniosek    rodziców/prawnych opiekunów. zł
5. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).

KRYTERIA PRZYJĘĆ
do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 

Kryteria  ustawowe: 

1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt
2. niepełnosprawność kandydata – 1 punkt
3. niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata – 1 punkt
4. niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata – 1 punkt
5. niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 1 punkt
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 punkt
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 punkt

Poprawiony: środa, 01 października 2014 09:38 Więcej…
 


Strona 8 z 11