Start Ogłoszenia i Informacje P O W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019”

P O W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019”

Email Drukuj PDF

Gmina Dzikowiec

ul. Dworska 62

36-122 Dzikowiec                                                                                                                  Dzikowiec, 2019-01-02

 

Znak sprawy: ZOEAS.321.01.2018

                                                                                 P O W I A D O M I E N I E

                                                                   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                              na „Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019”

                                        Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem
                                       wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej zgodnie z art. 4 pkt.
                                  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018
                                 r. poz.1986 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego informuję, iż wpłynęła jedna oferta.

                                                     Zamawiający podpisał umowę o świadczeniu usług z oferentem:

SOB-TRANS Henryk Sobala Kopcie 96A, 36-121 Wilcza Wola, który zaoferował cenę dziennego ryczałtowego wynagrodzenia w wysokości 432,00 zł brutto,

 

                                                                                                                        z up. Wójta Gminy Dzikowiec Małgorzata Szczęch

                                                                                                               Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
                                                                                                                                             w Dzikowcu

Poprawiony: poniedziałek, 14 stycznia 2019 11:27