Start Ogłoszenia i Informacje POWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

POWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Email Drukuj PDF

Zespół Obsługi

Ekonomiczno-Administracyjnej

Szkół w Dzikowcu

                                                                                                                                                                                                                                      Dzikowiec, 2017-08-07

 

 

P O W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła:

 

Firma Handlowo-Usługowa Jacek Kowal ul. Św. Jana Pawła II 52, 36-121 Wilcza Wola

 

za cenę 324 złotych

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą dla zamawiającego ponieważ uzyskała największą ilość punktów.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postepowaniu:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres

 Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

1.

Firma Handlowo-Usługowa Jacek Kowal, ul. Św. Jana Pawła II 52, 36-121 Wilcza Wola

100

2.

SOB-TRANS Henryk Sobala, Kopcie 93A,

36-121 Wilcza Wola

55

 

 

podpis zamawiającego:

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

 

Poprawiony: poniedziałek, 07 sierpnia 2017 08:05