Start Pomoc materialna

Pomoc materialna dla uczniów

Email Drukuj PDF


 

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2198, 2203 i 2361).
2) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2203)
3) Uchwała Nr XII/154/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec (Dz. U. Województwa Podkarpackiego  z dnia 23 sierpnia 2012 r. poz. 1770).
Poprawiony: piątek, 03 sierpnia 2018 08:42