Start Pracownicy Eugeniusz Kowal - Kierowca
Drukuj PDF

Eugeniusz Kowal

Kierowca 

Wykonywanie dowozu i  odwozu  uczniów niepełnosprawnych do szkół autobusem MARKI Mercedes–Benz nr rejestracyjny RKL 97GY, zgodnie
z ustalonym harmonogramem.

Do zakresu podstawowych zadań i obowiązków stanowiska pracy kierowcy autobusu szkolnego należy w szczególności

 1. Właściwa obsługa, utrzymanie i bieżąca konserwacja powierzonego kierowcy autobusu.
 2. Dbanie  o  dobry  stan  techniczny  pojazdu  i jego  zabezpieczenie  przed
  kradzieżą lub uszkodzeniem.
 3. Wykonywanie     codziennych     przeglądów     sprawności     technicznej
  wykonywanie drobnych napraw.
 4. Dbanie o czystość pojazdu.
 5. Składanie wniosków do pracodawcy w sprawie konieczności dokonywania
  niezbędnych remontów autobusu.
 6. Rozliczanie się na bieżąco z materiałów (paliwa oraz innych płynów, smarów,
  narzędzi i itp.) zużytych w związku z obsługą autobusu.
 7. Używanie tachografu cyfrowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń pracodawcy lub  osoby przez nich upoważnionej.
 9. Do    obowiązków    kierowcy    należy    zatrzymywanie    autobusu    na
  przystankach   w   godzinach   przewidzianych   w   rozkładzie  jazdy   autobusu.
 10. Kierowca zobowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z
  przystanku  w  celu   zabrania  spóźnionego  pasażera  sygnalizującego  zamiar
  skorzystania z przejazdu tym autobusem jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu.
 11. Kierowca zobowiązany jest do przewozu wszystkich uczniów do szkół oczekujących w ustalonych miejscach i godzinach określonych
  w rozkładzie jazdy autobusu.
 12. Kierowca  zobowiązany jest  do  zatrzymywania   pojazdu   przy  bramie wejściowej do  budynku szkoły przy wsiadaniu i wysiadaniu  uczniów tak aby drzwi wejściowe pojazdu były zwrócone w stronę wejścia do szkoły.
 13. Kierowca zobowiązany jest do włączenia świateł awaryjnych autobusu w czasie wsiadania i wysiadania uczniów.
 14. Kierowca  zobowiązany jest także  do  przewozu  uczniów  niepełnosprawnych na  imprezy kulturalne, sportowe i inne według odrębnych poleceń pracodawcy.
 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wsiadaniu, wysiadaniu
  i przewozu uczniów kierowca zobowiązany jest do ścisłej współpracy
  z opiekunem szkolnym sprawującym bezpośrednią opiekę nad przewożonymi uczniami.