Start Pracownicy Ewelina Rzeszut - Pomoc Administracyjna
Drukuj PDF

Ewelina Rzeszut 

Pomoc Administracyjna

 1. Dekretacja dowodów księgowych (dokumentów), zgodnie z zasadami ustalonymi 
  w zakładowym planie kont.
 2. Przygotowywanie dokumentów księgowych do realizacji, sprawdzanie pod względem formalnymi rachunkowym.
 3. Współpraca z Głównym księgowym przy opracowywanie projektów planów finansowych jednostek oświatowych.
 4. Terminowe sporządzanie przelewów związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników na ich konta osobiste oraz z dostawami i usługami.
 5. Naliczanie i sporządzanie list płac pracowników Zespołu Szkół w Wilczej Woli, 
  w tym:
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych,
 • Prowadzenie kart zasiłkowych i chorobowych pracowników,
 • Przetwarzanie elektroniczne danych osobowych pracowników placówek oświatowych i ZOEAS w zakresie, o którym mowa w pkt 5.
   6.  Rozliczanie wpłat rodziców za świadczenia przedszkola, wykraczające poza podstawę programową wychowania
        przedszkolnego.

   7.  Rozliczanie pracowniczych ryczałtów samochodowych.
   8.  Rozliczanie delegacji wyjazdów służbowych pracowników jednostek oświatowych 
        i ZOEAS.