Start Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE Nr 62 /2009

Wójta Gminy  Dzikowiec

z dnia 3  sierpnia 2009 roku.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.  oraz § 9 Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dzikowcu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/237/09 Rady Gminy Dzikowiec  z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu i uchwalenia jego Statutu,

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny określający organizację i zasady funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi ZOEAS w Dzikowcu .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2009 r.

 

Wójt Gminy

Krzysztof Klecha

Załącznik

do Zarządzenia Nr 62 /2009

Wójta Gminy Dzikowiec

z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Regulamin Organizacyjny ZOEAS.doc)Regulamin Organizacyjny ZOEAS 141 Kb
Poprawiony: poniedziałek, 15 kwietnia 2013 13:05