Start
Pracownicy


Drukuj PDF

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Dyrektor ZOEAS odpowiada za realizację powierzonych mu zadań i kompetencji, organizację i skuteczność pracy ZOEAS oraz za wykonywanie uchwał Rady Gminy, a także zarządzeń Wójta Gminy.

Więcej…
 
Drukuj PDF

Ewa Serafin

Główny Księgowy

Więcej…
 
Drukuj PDF

Iwona Wilk

Inspektor ds. kadr i płac

Więcej…
 
Drukuj PDF

Anna Płaza

Inspektor ds. administracyjnych

Więcej…
 
Drukuj PDF

Ewelina Rzeszut 

Pomoc Administracyjna

Więcej…
 


Strona 1 z 2