Start

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Zespół Obsługi

Ekonomiczno-Administracyjnej

Szkół w Dzikowcu

                                                                                                                                                                             Dzikowiec, 2016-07-28

P O W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Firma Handlowo-Usługowa Jacek Kowal ul. Św. Jana Pawła II 52, 36-121 Wilcza Wola

za cenę 302,40 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta jest najkorzystniejszą dla zamawiającego ponieważ uzyskała największą ilość punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postepowaniu:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

1.

Firma Handlowo-Usługowa Jacek Kowal, ul. Św. Jana Pawła II 52, 36-121 Wilcza Wola

100


Podpis zamawiającego:

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi

 Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

Poprawiony: czwartek, 28 lipca 2016 09:51